İçeriğe geç

Disleksinin İhtiyaç Alanları

Dislektik Öğrenciler Aynı Anda Hangi Alanlarda Desteklenmelidir?

Öncelikle disleksi ile başa çıkma sürecinde disleksi için ilaç kullanılmaz. Disleksinin genellikle okuldaki başarıya negatif etki etmesi dikkat eksikliğiyle karıştırılabilir veya okuldaki zorlanma öğrencide dikkat dağılmasına yol açabilir. Bu durumda ender olarak doktorlarca dikkat dağınıklığı nedeniyle ilaç önerilebilmektedir ancak her durumda önerilmiş olsa bile öncelikle ilaçsız destek yoluna gidilmelidir. Çünkü farklı alanlardaki desteklerle ve okuma yazma üzerine sağlanan özel eğitim sayesinde öğrencide görülen dikkat dağınıklığı genellikle kısa sürede yok olmaktadır.

Disleksi ile başa çıkmak için her birey 4 farklı alanda mutlaka desteklenmelidir. Bunlar:

1- Psikolojik: Disleksi tanılı birey mutlaka psikolog ve pedagoglarca takip edilmeli ve eğitim uygulama sürecinde bu uzmanlarca incelenmeli, desteklenmelidir.

2- Akademik: Öğrencinin okuldaki derslerinde başarıya ulaşması için özel eğitim teknikleriyle ilerlemesi gerekmektedir.

3- Sanatsal: Sanat aktiviteleriyle desteklenen birey çok hızlı ilerleme kaydetmektedir. Özellikle dislekside müzik, enstrüman ve resim, çizim eğitimleri çok önemlidir. Çünkü beynin sağ sol lob koordinasyonu, işitsel, görsel, dokunma, kinestetik algı, dikkat, bellek, motor becerileri geliştirilmesi gibi diğer birçok alanda ilerlemeyi getirir. Ergoterapinin de yüzde doksanlık bölümünü, sanat aktiviteleri tek başına sağlamaktadır.

4- Nörobilim: Beyin işlevleri üzerine direkt olarak disleksi tanılı kişiyle çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar çeşitli terapileri içerdiği gibi beyin dalgaları üzerine yapılanmış ekipmanların oyun olarak bireye uygulanmasıyla, hafıza alıştırmaları, dikkat ve zeka oyunlarıyla sağlanabilir.

Disleksi ile başa çıkmak için bu 4 farklı alanda birey desteklenirken, her bir alandaki uzmanın da mutlaka birbirleriyle öğrenciyle ilgili bilgi alışverişi içinde olmaları gerekir. Uygulanan alanların bireydeki etkisine göre yoğunlukları revize edilmelidir. Bu da ancak farklı uzmanların detaylı olarak bireydeki etkileri kritik etmesiyle mümkündür. Ayrıca birey bu 4 alanda aynı anda desteklenmelidir ki en verimli şekilde ilerleme kaydedebilsin.

Bir yanıt yazın