İçeriğe geç

Disleksi Tedavisi (Disleksi ile Başa Çıkmak)

Disleksi, kişilerin beyinlerinin genelden farklı işleyerek okuma yazmada, sağı solu ayırt etmede vb. güçlüğe neden olan bir tanıdır. Disleksinin tedavisi şeklinde bir tanımlama doğru değildir. Bunun yerine disleksiyle başa çıkmak tanımlaması kullanılmaktadır. Disleksi kişinin sağ ve sol lob işleyişlerindeki farklılıklar nedeniyle birçok konuda zorluk yaşatsa da birçok farklı konuda da avantaj sağlayabilmektedir. Disleksi tanılı öğrenciler genellikle normal zeka düzeyindedir veya normalin üstünde zekaya sahiptir. Üstün zekalı ve özel yetenekli disleksi tanılı kişi sayısı düşünülenin çok üstündedir.

Disleksi ile başa çıkmak için öğrencinin birçok farklı alanda desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin okuma yazmadaki güçlüğün üstesinden gelebilmek için özel eğitim teknikleriyle okuma ve yazma eğitimi verilmelidir. Bu yapılırken psikolog gözlem ve desteği beraber yürütülmelidir. Yazma eğitimi çeşitli özel eğitim ekipmanları ve eğitici oyunlarıyla takip edilirken çizimle ilgili sanat aktiviteleri beraber uygulanmalıdır. Beynin sağ ve sol lobunun koordinasyonuysa çeşitli müzik aktiviteleri ve terapilerle desteklenmelidir. Bu süreçte öğrencinin sınıf öğretmeniyle iletişim içinde olmak gerekliyse öğretmene eğitim sağlamak önemlidir. Okula gereken şekilde entegre edilmeden öğrencide istenilen ilerleme görülemeyebilir. Okul ile birlikte ailenin de süreçte aktif rol alması ve desteği sağlayan kurumun aile danışmanlığıyla evde öğrenciyi belirtilen şekilde takip etmesi önem arz etmektedir.

Özetle tedavi yerine disleksi ile başa çıkmak olarak tanımlanan sürecin bütüncül olarak ele alınmasıyla sonuca mutlaka ulaşılmaktadır. Ankara Disleksi Merkezi’nde bu kriterler gözetilerek gereken destek sağlanmakta ve öğrenciler büyük ilerleme kaydetmektedirler.

Disleksi tanılı kişilerin zeka düzeyleri normal hatta genelde normalin üzerinde olmasına rağmen disleksi bir öğrenme güçlüğü olarak görülmektedir. çünkü öğrencinin okumada zorluk çekmesi okuldaki başarısı negatif etkiler. okumada güçlük çektiği için sınavda düşük not alan öğrencinin gerçek potansiyeli farklıdır. Disleksinin özel eğitim yoluyla üstesinden gelinebilmektedir.

Disleksi ile başa çıkmak için her birey 4 farklı alanda mutlaka desteklenmelidir ve bu alanlardaki farklı uzmanlar özel olarak öğrenci üzerinde koordinasyon halinde olmalıdır. Bu 4 farklı alan:

1- Psikolojik: Disleksi tanılı birey mutlaka psikolog ve pedagoglarca takip edilmeli ve eğitim uygulama sürecinde bu uzmanlarca incelenmeli, desteklenmelidir.

2- Akademik: Öğrencinin okuldaki derslerinde başarıya ulaşması için özel eğitim teknikleriyle ilerlemesi gerekmektedir.

3- Sanatsal: Sanat aktiviteleriyle desteklenen birey çok hızlı ilerleme kaydetmektedir. Özellikle dislekside müzik, enstrüman ve resim, çizim eğitimleri çok önemlidir. Çünkü beynin sağ sol lob koordinasyonu, işitsel, görsel, dokunma, kinestetik algı, dikkat, bellek, motor becerileri geliştirilmesi gibi diğer birçok alanda ilerlemeyi getirir. Ergoterapinin de yüzde doksanlık bölümünü, sanat aktiviteleri tek başına sağlamaktadır.

4- Nörobilim: Beyin işlevleri üzerine direkt olarak disleksi tanılı kişiyle çalışmalar yapılmalıdır. Bunlar çeşitli terapileri içerdiği gibi beyin dalgaları üzerine yapılanmış ekipmanların oyun olarak bireye uygulanmasıyla, hafıza alıştırmaları, dikkat ve zeka oyunlarıyla sağlanabilir.

Disleksi ile başa çıkmak için bu 4 farklı alanda birey desteklenirken, her bir alandaki uzmanın da mutlaka birbirleriyle öğrenciyle ilgili bilgi alışverişi içinde olmaları gerekir. Uygulanan alanların bireydeki etkisine göre yoğunlukları revize edilmelidir. Bu da ancak farklı uzmanların detaylı olarak bireydeki etkileri kritik etmesiyle mümkündür.

Ayrıca birey bu 4 alanda aynı anda desteklenmelidir ki en verimli şekilde ilerleme kaydedebilsin.

Bir yanıt yazın