İçeriğe geç

Disleksi ve Okul Başarısı

Disleksi öğrencinin okuldaki başarısını direkt olarak negatif etkiler. Disleksi öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır. Şu anki eğitim sistemi disleksi tanılı bireyin beyin işleyişi için zordur. En doğal haliyle zor okuyan bir öğrenci sınava çalışmakta güçlük çeker ve sınavda istenilen başarıya ulaşamaz. Ancak okumada güçlük çektiği için sınavda aldığı puan onun gerçek potansiyelini de yansıtmaz. Disleksi özel eğitim yoluyla üstesinden gelinebilen bir tanıdır. Eğer özel eğitim merkezi ile disleksi tanılı öğrenci okuma problemini çözerse düşünülenden çok daha hızlı şekilde sınavlarda başarılı sonuçlar alır.

Disleksi tanılı öğrenciler genellikle tembel kategorisinde görülmektedir. Özellikle başlangıçta bu durumu çoğu tanılı öğrenci yaşar. Halbuki sınıflarındaki en çalışkan öğrenciler aslında onlardır. Çünkü diğer öğrenciler sadece öğretmenin verdiği konuyu kavramakla meşgulken disleksi tanılı öğrenci hem okuyabilme mücadelesi verir hem de konuyu kavramaya çalışır. Anlaşılacağı üzere disleksi tanılı öğrenci diğer öğrencilerden katbekat fazla çalışmaktadır.

Disleksi ile başa çıkmak için öğrencinin birçok farklı alanda desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin okuma yazmadaki güçlüğün üstesinden gelebilmek için özel eğitim teknikleriyle okuma ve yazma eğitimi verilmelidir. Bu yapılırken psikolog gözlem ve desteği beraber yürütülmelidir. Yazma eğitimi çeşitli özel eğitim ekipmanları ve eğitici oyunlarıyla takip edilirken çizimle ilgili sanat aktiviteleri beraber uygulanmalıdır. Beynin sağ ve sol lobunun koordinasyonuysa çeşitli müzik aktiviteleri ve terapilerle desteklenmelidir. Bu süreçte öğrencinin sınıf öğretmeniyle iletişim içinde olmak gerekliyse öğretmene eğitim sağlamak önemlidir. Okula gereken şekilde entegre edilmeden öğrencide istenilen ilerleme görülemeyebilir. Okul ile birlikte ailenin de süreçte aktif rol alması ve desteği sağlayan kurumun aile danışmanlığıyla evde öğrenciyi belirtilen şekilde takip etmesi önem arz etmektedir.

Disleksi tanılı bireye okuldaki eğitim çok karmaşık ve zor gelmektedir. Bu durum bireyin derslere ilgilisini azaltır. Bu durum ders çalışma isteğini ortadan kaldırabilir. Yaşanan problem ailenin disleksi tanılı bireye yanlış yaklaşmasına neden olabilir. Disleksi tanısı olan öğrencilerin yaşadıkları farklılık okuldaki başarılarına direkt olarak etki ettiği için bu öğrenciler okuldaki sosyal yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde de sıkıntılarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle psikolojik olarak incelenmesi ve psikologlarla destek verilmesi gereken öğrencilerin eğitim süreçleri de yine psikolog ve pedagoglarca takip edilmelidir. Destek sürecinin bütüncül olarak ele alınmasıyla öğrenciler okulda başarılı sonuçlara mutlaka ulaşmaktadır.

Bir yanıt yazın