İçeriğe geç

Ankara Disleksi Merkezi

Disleksi alanında çalışan merkezimiz disleksi tanılı bireyler için konuyu çok yönlü ele alarak ve uygulayarak Çayyolu Ankara’da faaliyet göstermektedir. Disleksi, kişilerin beyinlerinin genelden farklı işleyerek okuma yazma, sağı solu ayırt etme, zaman kavramı gibi konularda güçlüğe neden olan özel bir tanıdır. Disleksi öğrencinin okuldaki başarısını direkt olarak negatif etkiler. Disleksi öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır. Şu anki eğitim sistemi disleksi tanılı bireyin beyin işleyişi için zordur. En doğal haliyle zor okuyan bir öğrenci sınava çalışmakta güçlük çeker ve sınavda istenilen başarıya ulaşamaz. Ancak okumada güçlük çektiği için sınavda aldığı puan onun gerçek potansiyelini de yansıtmaz. Disleksi özel eğitim yoluyla üstesinden gelinebilen bir tanıdır. Eğer özel eğitim merkezi ile disleksi tanılı öğrenci okuma problemini çözerse düşünülenden çok daha hızlı şekilde sınavlarda başarılı sonuçlar alır.

Disleksi ile başa çıkmak olarak tanımlanan sürecin bütüncül olarak ele alınmasıyla sonuca mutlaka ulaşılmaktadır. Ankara Disleksi Merkezi’nde bu kriterler gözetilerek gereken destek sağlanmakta ve öğrenciler büyük ilerleme kaydetmektedirler. Disleksi ile başa çıkmak için öğrencinin birçok farklı alanda desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin okuma yazmadaki güçlüğün üstesinden gelebilmek için özel eğitim teknikleriyle okuma ve yazma eğitimi verilmelidir. Bu yapılırken psikolog gözlem ve desteği beraber yürütülmelidir. Yazma eğitimi çeşitli özel eğitim ekipmanları ve eğitici oyunlarıyla takip edilirken çizimle ilgili sanat aktiviteleri beraber uygulanmalıdır. Beynin sağ ve sol lobunun koordinasyonuysa çeşitli müzik aktiviteleri ve terapilerle desteklenmelidir. Bu süreçte öğrencinin sınıf öğretmeniyle iletişim içinde olmak gerekliyse öğretmene eğitim sağlamak önemlidir. Okula gereken şekilde entegre edilmeden öğrencide istenilen ilerleme görülemeyebilir. Okul ile birlikte ailenin de süreçte aktif rol alması ve desteği sağlayan kurumun aile danışmanlığıyla evde öğrenciyi belirtilen şekilde takip etmesi önem arz etmektedir.

Disleksi tanılı bireye okuldaki eğitim çok karmaşık ve zor gelmektedir. Bu durum bireyin derslere ilgilisini azaltır ve ders çalışma isteğini ortadan kaldırabilir. Yaşanan problem, ailenin disleksi tanılı bireye yanlış yaklaşmasına neden olabilir. Disleksi tanısı olan öğrencilerin yaşadıkları farklılık, okuldaki başarılarına direkt olarak etki ettiği için bu öğrenciler okuldaki sosyal yaşamlarında ve kişisel gelişimlerinde de sıkıntılarla karşılaşabilmektedirler. Bu nedenle psikolojik olarak incelenmesi ve psikologlarla destek verilmesi gereken öğrencilerin eğitim süreçleri de yine psikolog ve pedagoglarca takip edilmelidir. Ankara Disleksi Merkezi bünyesinde olduğu gibi destek sürecinin, bütüncül olarak ele alınmasıyla öğrenciler, okulda başarılı sonuçlara mutlaka ulaşmaktadır.

Bir yanıt yazın