İçeriğe geç

 

Ankara Disleksi Merkezi

Disleksi öğrencinin okuldaki başarısını direkt olarak negatif etkiler.
Disleksi öğrenme güçlüğüne neden olmaktadır.

Öğrenme Güçlüğü

En doğal haliyle zor okuyan bir öğrenci sınava çalışmakta güçlük çeker ve sınavda istenilen başarıya ulaşamaz.


Başa Çıkmak

Örneğin okuma yazmadaki güçlüğün üstesinden gelebilmek için özel eğitim teknikleriyle okuma ve yazma eğitimi verilmelidir.


Disleksi Özel Eğitim

Özel eğitim merkezi ile disleksi tanılı öğrenci okuma problemini çözerse düşünülenden çok daha hızlı şekilde sınavlarda başarılı sonuçlar alır.

DİSLEKSİ ANKARA

Disleksi ile başa çıkmak olarak tanımlanan sürecin bütüncül olarak ele alınmasıyla sonuca mutlaka ulaşılmaktadır.

Ankara Disleksi Merkezi’nde bu kriterler gözetilerek gereken destek sağlanmakta ve öğrenciler büyük ilerleme kaydetmektedirler.