Loading...
Disleksi Tedavisi 2019-06-05T06:43:59+00:00

Disleksi Tedavisi (Disleksi ile Başa Çıkmak)

Disleksi, kişilerin beyinlerinin genelden farklı işleyerek okuma yazmada, sağı solu ayırt etmede vb. güçlüğe neden olan bir tanıdır. Disleksinin tedavisi şeklinde bir tanımlama doğru değildir. Bunun yerine disleksiyle başa çıkmak tanımlaması kullanılmaktadır. Disleksi kişinin sağ ve sol lob işleyişlerindeki farklılıklar nedeniyle birçok konuda zorluk yaşatsa da birçok farklı konuda da avantaj sağlayabilmektedir. Disleksi tanılı öğrenciler genellikle normal zeka düzeyindedir veya normalin üstünde zekaya sahiptir. Üstün zekalı ve özel yetenekli disleksi tanılı kişi sayısı düşünülenin çok üstündedir.

Disleksi ile başa çıkmak için öğrencinin birçok farklı alanda desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin okuma yazmadaki güçlüğün üstesinden gelebilmek için özel eğitim teknikleriyle okuma ve yazma eğitimi verilmelidir. Bu yapılırken psikolog gözlem ve desteği beraber yürütülmelidir. Yazma eğitimi çeşitli özel eğitim ekipmanları ve eğitici oyunlarıyla takip edilirken çizimle ilgili sanat aktiviteleri beraber uygulanmalıdır. Beynin sağ ve sol lobunun koordinasyonuysa çeşitli müzik aktiviteleri ve terapilerle desteklenmelidir. Bu süreçte öğrencinin sınıf öğretmeniyle iletişim içinde olmak gerekliyse öğretmene eğitim sağlamak önemlidir. Okula gereken şekilde entegre edilmeden öğrencide istenilen ilerleme görülemeyebilir. Okul ile birlikte ailenin de süreçte aktif rol alması ve desteği sağlayan kurumun aile danışmanlığıyla evde öğrenciyi belirtilen şekilde takip etmesi önem arz etmektedir.

Özetle tedavi yerine disleksi ile başa çıkmak olarak tanımlanan sürecin bütüncül olarak ele alınmasıyla sonuca mutlaka ulaşılmaktadır. Ankara Disleksi Merkezi’nde bu kriterler gözetilerek gereken destek sağlanmakta ve öğrenciler büyük ilerleme kaydetmektedirler.